Hilleberg Footprint Kaitum 2 GT

Hilleberg Kaitum Zelt: Das Hilleberg Kaitum Zelt ist ein klassisches Tunnelzelt in ultra-leichter Ausführung mit zwei Apsiden.
Outdoorfeeling.com